Hej alla!

Här är Birca´s blogg om stallets människor och hästar. Här kan du läsa om vad som händer i stallet samt reflektioner över olika hästrelaterade företeelser. Vill även du skriva inlägg här? Kontakta då mig via mail cas.birca@telia.com

Farre på hästarnas evigt gröna ängar!

måndag 22 augusti 2016

Hur definierar man våld & övergrepp?

Bara för att man hindrat hästen att ge uttryck för problemet innebär det inte att det försvunnit!
När våldet normaliseras...

Det finns många saker inom hästhantering/ridning som vi bara tar för givet... Man kan också (och borde) diskutera var gränsen går när det gäller träningsmetoder. Om man lyssnar i våra ridhus och på våra ridbanor få man alltför ofta höra - "ge hen en smäll", "sparka på med innerskänkeln", "dra fast hen", "hen är bara tjurig - "ta i", "visa vem som bestämmer!" (ofta är då någon form av våld inblandat), att man på olika sätt hindrar hästen från att balansera sig själv m m. Man blir ofta förvånad över hur mycket hästar "tål" utan att slänga av och stampa på sin ryttare eller bitas/sparkas - de är otroligt accepterande och tur är det - annars skulle många hästar vara helt livsfarliga om de gav igen med samma mynt som de blev behandlade med...

Mycket av den hästhantering som anses som fullt normal och riktig kan ses på annat sätt vilket artikeln nedan pekar på... Kanske dags att reflektera inte bara över VAD vi gör utan framför allt HUR vi gör med våra hästar - kanske det finns andra mera hästvänliga sätt än dagens norm???

Kan DU se din häst i ögonen med gott samvete? Eller har du inget? :-)

Läste precis ett blogginlägg som handlar om ovanstående som jag tyckte var så intressant så jag har översatt det till svenska. Läs orginalinlägget HÄR på engelska. Här nedan finns min svenska översättning:

"Måste vi verkligen definiera vad våld är? Borde det inte vara självklart vad våld är och vad som inte är det?

Ja, man kan ju tycka att det är självklart vad våld är och inte är men här har vi en viktig punkt: det verkar som att i hästsportvärlden har termen "våld" gått i en obehaglig riktning och orsakar de oroväckande konsekvenser som vi allt för ofta kan se bland alla typer av ryttare. Även om alla skulle enas om att kalla det våld mot djur ifall någon slog en kanin, sparkade en katt eller drog en hunds huvud mot bröstet med en metallstav i hundens mun - anses alla dessa beteenden som normala beteenden mot en häst...

Nu kommer antagligen många argumentera: Du kan inte jämföra dessa saker! Men det är just den viktiga punkten - varför kan vi inte just jämföra dessa saker???

Det här är inte fråga om polemik, vi anser att de här frågorna är vitala när det gäller diskussionen om termen våld:
- varför skulle det vara olika standards och regler för hästar än andra djur?
- varför skulle det vara mera "tillåtet" eller mindre moraliskt förkastligt att vara våldsam mot en häst än mot ett annat djur?
- varför är det allmänt ansett normalt att nybörjare ofta får lära sig att slå hästar med spö eller sparka den med skänklarna för att "lära den röra på fötterna" (och liknande), trots att nästan alla, som ser detta för första gången anser det brutalt och fel?
- varför blir vi så fort vana vid våld och accepterar en visst mått av våld mot hästar som skulle leda till skandaler och stängning av anläggningar om det hände i djurskyddshärbärgen (vanliga i england - min kommentar)? Eller för den delen (högaktuellt ämne) hur hästar behandlas på tävlings- och framridningsbanor - min kommentar.
- varför tillåter vi att vår egen definition av våld förvandlas till en elastisk term i närheten av hästar och varför verkar vi bli allt mer likgiltiga inför det?

För att hästar är större? För att hästar anses vara mera "farliga"? För att hästar ofta inte gör det vi vill? För att vi har "skäl" att göra det för vi har mål vi vill nå? För att vi "egentligen" menar väl och "faktiskt" älskar hästar? För att vi "har rätt" att "se till" att hästen gör det vi vill att den skall göra? För att det (påstått) inte finns något annat sätt?

Alla ovanstående påstående är punkter som försöker rättfärdiga användningen av våld. Och alla punkterna handlar om hästen. Enligt vår uppfattning handlar det hela mer om oss! Bakom alla ursäkter och rättfärdigande av användning av våld mot hästen finns ofta vår hjälplöshet. Eller vår okunnighet. Eller våra känslor. Eller vårt otroligt dåliga samvete. Ofta alla dessa saker samtidigt (.... och, ja, vi vet vad vi pratar om av egen erfarenhet, oturligt nog).

Intressant nog är de flesta människor mycket mer medvetna om andra människors användande av våld än sitt eget - borde inte detta få oss att reflektera?

Att göra misstag och ibland hamna i fel spår är mänskligt och att göra något i "ögonblickets hetta" som vi senare ångrar är också mänskligt. Men att systematiskt upprepa övergrepp och våld gentemot djur med ursäkten att "det måste göras på det här viset" är i vår mening inhumant. Det bevisar inte enbart en oförmåga till självreflektion utan visar även på en avsaknad av empati och etisk förmåga.

Så, en gång för alla, låt oss sluta att definiera våld kopplat till hästar på något annat sätt än till andra djur så att "normala" moraliska regler kan få effekt även i häststallar och på ridbanor. Dessa moraliska regler är nödvändiga för att undvika att hästar utsätts för övergrepp för att vi bara vill få dem att göra som vi vill. Låt oss istället erkänna att vi ofta känner oss hjälplösa och oförmögna att hantera situationer för att vi helt enkelt aldrig lärt oss kommunicera och hantera hästar utan användning av våld. Låt oss inse våra känslor av skuld och skam med syfte att göra bättre från och med nu. Låt oss bli redo att utöka vårt kunnande så vi inte behöver säga att vi "måste" hantera våra hästar genom användning av våld, för det finns många alternativ därute. Och ja, det finns andra sätt! Våld är och kommer alltid att vara våld, oavsett häst eller inte, och våld är och kommer alltid att vara fel sätt!

Så, att praktisera detta innebär:
- stanna upp och TÄNK när något inte går på det sätt du vill och agera inte automatiskt på det sätt du alltid brukar...
- kopiera inte bara andra när det gäller hanteringen av hästar, utan försök hitta ett sätt som passar din personliga vision, och framför allt, din personliga moral...
- fråga alltid dig själv vad orsaken kan vara till att hästen inte agerar på det sätt du vill, för det finns ALLTID ett (för hästen fullgott - min kommentar) skäl...
- skyll inte alltid på hästen utan fråga dig själv först - detta innebär att du kritiskt reflekterar över ditt eget beteende, kunskap och färdighet...
- sök råd och hjälp från människor som själva lever ett icke-vålds-liv med sina hästar...
- lär dig förstå hästar och hitta ett "häst-vänligt" sätt att kommunicera...
- och igen och igen: lär dig mer, lär dig mer, lär dig mer...."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar