Hej alla!

Här är Birca´s blogg om stallets människor och hästar. Här kan du läsa om vad som händer i stallet samt reflektioner över olika hästrelaterade företeelser. Vill även du skriva inlägg här? Kontakta då mig via mail cas.birca@telia.com

Farre på hästarnas evigt gröna ängar!

torsdag 27 juli 2017

Häst - för vems skull?

SE din häst och i dess ögon!

Nyss har Epona.tv skrivit ett nytt blogginlägg om etiska frågeställningar kring hästar och dess användning - se länk här.

Tror vi alla då och då behöver ställa oss frågor kring vad och hur vi gör med våra hästar. Vi tar oss friheten att enväldigt bestämma över allt som rör våra hästar - allt ifrån hur de skall stallas in (eller inte med dagens lösdrifter), skos eller inte skos, ridas/köras och hanteras. Hästarna är i vår totala makt - vi har t.o.m makt över om de skall få fortsätta leva eller ej. Ett ansvar som förpliktar på mer än ett sätt...

Vi utgår ofta helt ifrån VÅRA behov och önskemål kring varför vi skaffat oss häst - inte alla gånger från de behov som hästen har...

Vi utgår även ifrån att hästen i ridning och hantering helt skall underordna sig våra önskemål och gör den inte det är sträckan till användning av mer eller mindre tvång/våld ofta ganska kort...

Alla måste (eller borde i alla fall) själva fundera kring användningen av våra hästar - HUR vi använder dem men också vilket pris som är "acceptabelt" att hästen får betala - för betala gör den!! Vi kan välja, den lyxen har inte våra hästar.

måndag 17 juli 2017

Hästträning och vetenskap


Jag har i många år varit "rörelsenörd" dvs mycket intresserad av hästens rörelsemekanik och hur vår träning/ridning påverkar och påverkas av denna. I mitten av 90-talet gick jag en kurs på SLU som handlade om "Hästens rörelseapparat", jag var redan intresserad av rörelsemekanik men det var då intresset tog fart på allvar. Jag läser regelbundet all litteratur och vetenskapliga forskningsstudier i ämnet som jag kan få tag i.

För två helger sedan tog jag därför chansen att delta på en kurs i Kalix för fransmannen Jean Luc Cornille. Jean Luc har en hemsida som heter Science of motion som jag tidigare intresserat mig för eftersom han har som koncept att försöka föra samman ridning med vetenskapliga fakta. Kursen kom inte med så mycket helt nytt för min del men däremot var det oerhört intressant att se/höra hur JLC applicerade den vetenskapliga faktan i praktiken.

Jean Luc´s bakgrund är bl.a att han är utbildad på Cadre Noir i Frankrike, ridit hoppning, dressyr och fälttävlan på hög nivå (svår klass).

Här nedan har jag gjort en kort sammanfattning av mina anteckningar från ovanstående kurs. Det kommer att bli en hel del "lösryckta" meningar - skall försöka utveckla dem där jag kan och tycker det är nödvändigt... Nedanstående kommer även att utmana en del "valda sanningar" och sånt du kanske trodde är sant.
                                                                   ********
Jobbet för ryggmuskulaturen är att stabilisera ryggraden och minska gravitationens krafter på densamma. Därför är tron på "den svingande ryggen", stretching av ryggen och lång och låg något som inte är vetenskapligt korrekt. Ryggraden har förövrigt väldigt små möjligheter att böja - såväl lateralt/medialt ("sidböjning") som dorsalt/ventralt (upp och ner).

Det har genom åren funnits olika förklaringsmodeller på hur hästens rygg fungerar, en av dem nämns här nedan. En del har på senare år visat sig inte vara korrekta men deras koncept lever ibland kvar bland dagens ridning. T.ex "Bow and string" konceptet "uppfanns" 1946. Här finns information om forskning när det gäller hästens rygg och dess funktion.

Forskning har t.ex visat att ryggmusklernas främsta uppgift är att stabilisera ryggraden. De dorsala (ovansidans) musklerna (t.ex longissimus dorsi) kan skapa rörelse dorsalt/ventralt (upp och ner) men dock väldigt begränsat eftersom hästens ryggkotor begränsar rörelsen. De ventrala (på undersidan av ryggraden) musklerna är posturala (hållningsmuskulatur) och deras främsta uppgift är att stabilisera ryggraden. Den nedre muskelkedjan (magmusklernas) främsta uppgift är att stabilisera och hålla upp tarmpaketet, de har väldigt liten uppgift när det gäller ryggens muskulatur (i motsats till vad "bow-and-string teorin hävdar).

Mycket träning som görs idag inom hästvärlden är inte vetenskapligt förankrad - den exploaterar mera hästens talang än utbildar hästen.

Genom århundradena har det funnits många "mästare" som klurat ut ur hästen fungerar och som har varit otroligt skickliga - däremot var deras slutsatser om varför det fungerat många gånger felaktiga. Förklaringsmodellerna har ofta haft kopplingar till samhällets förståelse allmänt. Idag finns allt mer forskning som kan förklara vad och varför - men många tränare, ryttare och ridfilosofier har inte uppdaterat sin kunskap vetenskapligt.

Varje steg som hästen tar så finns det en "inbromsningsfas" där benet är i marken. Från nedslag till det att benet är vertikalt mot marken hör till inbromsningen. Från det ögonblicket till dess att hoven lämnar marken är "påskjutningsfasen" och då är också benet "bakom" hästen. När det gäller bakbenen bokstavligt bakom hästen.

(Min not. Hästen kortar inte sin bas - dvs går längre in under kroppen annat än i piaff - och inte ens där så bär den mer med bakbenen - däremot går mer av bakbenens energi till uppåtrörelse i hästen framben. Man upplever därför med ögat att hästen bär mera vikt på bakdelen.)

Hästen är inte skapt att bära oss utan vi måste lära hästen att omvandla bakbenens kraft till uppåtgående kraft i framdelen - på det sättet kan vi få hästen att avlasta sina framben.

Magmusklerna KAN INTE flexa ryggen, deras främsta uppgift är istället att stabilisera tarmpaketet.

Krafter som påverkar ryggraden/ryggmusklerna:
- ventralt/dorsalt (upp/ner)
- lateralt (sidledes)
- rotation

Innan det blir en rörelse måste det alltid finnas en kraft och ett motstånd. Allt handlar om att kontrollera krafter.

Hästen är aldrig "rak" i fysisk mening utan i rörelse är alltid hästen "böjd" åt olika håll beroende på gångart och var i rörelsens stegfrekvens hästen befinner sig. Att hästen därför skulle följa ett voltspår jämt böjd i hela kroppen är ett missförstånd - den är ömsom böjd höger, ömsom vänster - dessutom när främre delen är hästen är böjd åt ett håll är den bakre delen böjd åt andra hållet.

När bakbenet skjuter på kroppen så går kraften diagonalt framåt/uppåt genom ryggraden (om det funkar som det ska!)

I varje böjning av hästen blir det en rotation hästens ryggrad (ryggkotorna T9-T14 = ungefär manken). När rotationen är riktig när hästen är "böjd" så roterar tornutskotten något inåt. Felaktigt så roterar de utåt. Rotationen har alltid effekt även på bäcken och rygg, därför är det viktigt att inte hästen roterar åt fel håll. Rotationen skall optimalt sett ske lika mycket åt bägge håll men hästen har alltid lättare att rotera åt ena hållet.

Ryttarens uppgift är att se till att hästen håller sig inom en "given korridor" dvs att den inte överbelastar varken ena eller andra frambenet. (min kommentar - alla hästar har ett framben som den hellre belastar något som är negativt på sikt och kan ge skador t.ex kotledsinflammationer. Detsamma gäller bakbenen - där kan obalans ge skador främst i kotor, has, knä och senor.) Även bakbenen skall finnas inom korridoren och inte varken gå inåt eller utåt om inte en viss skolrörelse kräver det.

Hästar skyddar ALLTID sina problem. Korrekta hjälper skapar inte korrekta rörelser. Ryttaren måste lära hästen att använda sin kropp på ett så optimalt sätt som möjligt. Lär hästen att leva med sina problem, korrigera inte för mycket. "Ingen, varken häst eller människa, är perfekt!"

måndag 3 juli 2017

Att vara kursarrangör...Har under många år - både yrkesmässigt i mitt jobb åt Norrbottens RF och privat/ideellt via olika föreningar varit kursarrangör och bokat upp olika kursledare för kurser här uppe i Norrbotten. Här följer några reflektioner.

Det är väldigt svårt att vara kursarrangör - för du vet nästan aldrig hur det FAKTISKA intresset för kurser är förrän du lagt ut inbjudan. Många gånger vet du inte förrän sista anmälningsdag (för många anmäler SENT) om kursen blir full eller ej. Många kan vid förhandsförfrågan ange att man är "intresserad" eller t.o.m "mycket intresserad" men sen vid skarpt läge så anmäler man sig inte - av olika skäl...

Ovanstående har flera effekter - det ena är att om man bokar resor relativt sent (brukar ha stoppdatum på anmälan en månad innan kursen) så blir resekostnaden betydligt högre än om du i god tid kan boka resan - något som man inte törs rent ekonomiskt utan att veta att kursen verkligen blir av...

Att boka upp en kursledare innebär oftast någon form av "sista avbokningsdag" för att man skall kunna avboka utan kostnad. Vilket jag har full förståelse för - för annars kanske vederbörande står med en icke inbokad helg där de annars kunde bokat upp någon annan kurs. Vissa kursledare får man