Hej alla!

Här är Birca´s blogg om stallets människor och hästar. Här kan du läsa om vad som händer i stallet samt reflektioner över olika hästrelaterade företeelser. Vill även du skriva inlägg här? Kontakta då mig via mail cas.birca@telia.com

Farre på hästarnas evigt gröna ängar!

tisdag 24 maj 2016

Vad är viktigt för hästen??


 Dagens mockningsreflektion...

De allra flesta av oss hästmänniskor vill våra hästars bästa...

Ibland kan det dock bli fel - pga okunskap och/eller missriktad välvilja. Att vi helt enkelt inte förstår vad som är viktigt i en hästs liv och inte...

Några av de första saker man BORDE få lära sig på ridskola (eller av sin tränare) är hur hästar fungerar - dvs hästars beteende och hur hästar lär in. Tyvärr är det absolut ingen självklarhet idag - ibland för att de ridlärare man har på ridskolan helt enkelt inte kan (om ridlärarutbildningen är som tidigare - och jag tror inte det skett några avgörande förändringar sedan jag gick - så är det inte mkt fokus på hästens beteende/inlärning i utbildningen, det förväntas man kunna redan innan) - och man kan inte lära ut det man själv inte har lärt sig... Det finns också gott om tränare med olika grad av hästkunnande (eller avsaknad av). Man kan mycket väl vara rätt bra ryttare tekniskt sett utan att egentligen kunna ett smack om hästar....

Av ovanstående skäl är det man lär sig på ridskola eller av sin tränare ofta ganska ytligt och i värsta fall helt motsatt till vad som är bra för hästen... Detta eftersom det hela helt och hållet bygger på vilka erfarenheter/utbildning som instruktören/tränaren har skaffat sig på sidan av sin ridlärare/tränarutbildning. Det man lär ut varierar därför oerhört beroende på vilken referensram ovanstående personer har.

Det finns mycket "man har alltid gjort så" och saker som är praktiska/viktiga för hästägaren men som inte nödvändigtvis är bra för hästen...

Vad är då viktigt för hästen???Vilda och Fiona som putsar på varandra.
Ja först och främst ha möjlighet att socialt interagera med andra hästar! Och jag skriver "hästar" i plural för att EN annan häst är inte tillräckligt. Hästar  måste ges möjlighet att VÄLJA sina kompisar. Det är som att du skulle bli satt i isoleringscell (för hagar är ofta inte större än så) med någon som du inte tycker om! Känslan kan dessutom vara ömsesidig - även om hästar i den situationen kanske tolererar varandra behöver det långt ifrån betyda att de trivs och mår bra. Ytor att röra sig på är också mycket viktigt - något som kan vara svårt att åstadkomma i dagens samhälle. Har man stora hagar (med våra mått mätt) för hästarna är det guld värt!

Vilopaus i hagen
Något som många fokuserar mycket på är t.ex täcken, klippning av hästen m m. Otroliga summor läggs på fin utrustning till hästen. Ovanstående kan onekligen fylla ett behov hos hästägaren/ryttaren men det har knappast någon större betydelse för hästens del med undantag att utrustning naturligtvis skall passa hästen.

Att vara ren och bli riden är även det saker som ofta är viktiga för hästägaren men som har underordnad betydelse för hästen. Täcke på hästen är i de allra flesta fall betydligt viktigare för människan än för hästen. Det hindrar dessutom några av hästars (normalt sett) favoritsysselsättningar dvs klia på varandra respektive rulla sig (helst i lerigaste delen av hagen).

Att nödvändigtvis bli riden de flesta dagar i veckan är inte heller något som är viktigt för hästen - speciellt inte om de flesta av dessa tillfällen är på ridbana eller i ridhus... Om hästen rids i varierad miljö kan det däremot ha sitt värde för hästen men ridandet i sig är knappast något hästen saknar - de är ju inte skapta för att någon skall sitta på dem eller spänna dem framför vagn. Att vi människor tycker att hästar ska arbeta handlar mer om oss och hur vi värderar hästen (och dess berättigande) än hästens faktiska behov. Rörelse är däremot livsviktigt för hästen men vi människor behöver inte nödvändigtvis vara inblandade... Missförstå mig nu också rätt - förväntar man sig någon form av prestation av hästen måste den naturligtvis tränas - men då handlar det återigen om oss människors krav och förväntningar - inte hästens egentliga behov. 

Människor har även en benägenhet att missuppfatta hur hästen mår. Av flera skäl - den främsta är att det är en överlevnadsstrategi för hästen att inte visa svaghet/sjukdom/depression. För visar en häst det i det vilda skulle den snabbt bli lunchmat.

Hästar hanterar negativa saker i sin livsmiljö på två sätt - den extroverta hästen agerar utåt - den blir med andra ord "besvärlig". Den hästen är ganska lätt att upptäcka även om många av de "besvärliga" beteenden är så vanliga att man inte förstår att de beror på brister i hästens livsmiljö och i själva verket är konfliktbeteenden. "Besvärlig att rida", surt/irriterat beteende i olika sammanhang kan vara sådana konfliktbeteenden som tyder på att hästen inte mår optimalt.

De problem vi dock oftast missar är istället den introverta hästens reaktion. Det är de hästar som istället vänder sig inåt - de visar dåligt mående genom att stänga av - de "checkar ut". Hästar som t.ex står och hänger i ett hörn i sin, ofta ensamma, hage är inte "lugn" den är deprimerad! Det är INTE normalt för en frisk häst att vara inaktiv hela dagar! Dessa hästar får ofta epitet som "snäll, lugn, väluppfostrad, välutbildad" - eftersom den "gör som den blir tillsagd" - ofta lite som en robot...

En häst som mår bra är aktiv men lugn i sin hage, interagerar med sina hagkompisar, rullar sig, kliar på sina kompisar, busar när andan faller på... Den är även i ridningen full av liv - inte någon "zombie".

En del (alltför många) hästägare säger "jag har inte råd att min häst skadar sig" och låter därför hästen gå ensam i en hage (eller i värsta fall får den inte gå ut alls)... Min absoluta åsikt i det fallet är - har du inte "råd" att låta hästen gå i hagen med åtminstone en annan häst = byt sport och "redskap" till något dött! Hästar kan (och gör det också) naturligtvis få skador i hagen med andra hästar men det får inte stå i vägen för hästens livskvalité. Det är en levande varelse vi pratar om!

Hästägande är en ständig kompromiss mellan att se till att så många av hästens basbehov uppfylls till att tillgodose ägarens skäl till hästägandet.

Lär dig om vilka basbehov som hästen har:
1. Grundtrygghet
2. Äta, söka föda, dricka
3. Kroppsvård - putsning, streching, rulla sig, söka skydd
4. Vila o sömn
5. Rörelse - springa, leka, motion
6. Utforska och undersöka
7. Social anpassning - hitta sin plats i flocken
8. Gemenskap - parbildning, lek

Hästkompisar, mat och hyfsad yta...
Titta efter om din/dina hästar LEKER - det gör de flesta djur inte förrän de flesta av basbehoven är uppfyllda....

Fundera också på hur DU kan förbättra din hästs livskvalité? Det brukar alltid finnas någonting...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar