Hej alla!

Här är Birca´s blogg om stallets människor och hästar. Här kan du läsa om vad som händer i stallet samt reflektioner över olika hästrelaterade företeelser. Vill även du skriva inlägg här? Kontakta då mig via mail cas.birca@telia.com

Farre på hästarnas evigt gröna ängar!

måndag 20 november 2017

Dressyrdomarens roll?


Dax för "mockningsreflektion" igen...

Läste nyss en artikel som handlade om den aktuella avstängningen av dressyrdomaren Leif Törnblad - pga av att han enligt FEI brutit mot dressyrdomarnas code of conduct eftersom han i en tidningsartikel uttryckt oro över den brist på konsensus som finns kring vad man vill se för ridning. I artikeln namngavs även vissa ryttare och tränare och även kritik mot vissa träningsmetoder (t.ex rollkur o LDR). En avstängning som fått olika reaktioner - allt ifrån att den är helt riktig till att den är bara är ännu ett tecken på hur det står till i dressyrvärlden och FEI...

I artikeln (den jag först nämner här ovan) var det någon (tror det var en annan domare) som uttryckte "vi ska inte ha åsikter om hur träningen går till utan vi ska bara bedöma det vi ser under tävlingsritten."

Kan väl i sig hålla med om detta MEN då frångår man flera av de första punkterna i Code of conduct (som skall vara rättesnöre för all tävling/träning av häst) dvs att hästens välfärd ska gå före allt annat. HUR man kommit fram till det som visas på tävlingsbanan har från hästens "point of view" all betydelse i världen. Kan man inte bedöma hur vägen dit varit - vad har då dressyrtävlingar för existensberättigande?

Vad domaren i artikeln i princip säger är att "målet helgar medlen"!
Även om man helt håller med om domaren ovan - dvs att det enda de är satta att bedöma är det de ser under tävlingsritten - så finns det i dagsläget STORA problem med just detta.

STORA PROBLEM eftersom domarkåren verkar ha väldigt svårt för att faktiskt döma efter dressyrsportens egna regler (TR = tävlingsreglementet). Vem som är orsaken till detta vet jag ej men när rörelser som enligt TR är undermåligt utförda och inte på något sätt följer regelverket - kan vara orenhet i gångarter, piaffer som inte är piaff enligt TR, övergångar som inte finns osv (allt enligt regelverket i TR och FEIs egna regler) ändå kan bedömas som 8-10 i poäng av domarna - då FINNS uppenbara problem inom systemet. Rörelser eller moment som enligt TR max skulle få godkänt betyg eller t.o.m underkänt får istället toppbetyg???!! Vill du träna ditt öga så se denna video så får du se exempel på just ovanstående (i mina ögon) helt felaktiga domarbedömningar. 

Inte underligt att ridsporten (och dressyren framför allt) befinner sig i "fritt fall". Dressyrens grundprinciper är enligt TR:  

"Mom 240 Dressyrens mål är att göra hästen lydig, användbar och angenäm att rida, så att alla rörelser kan utföras med små och omärkliga hjälper utan synbar ansträngning för ryttaren. Hästen skall ge intryck av att den av sig själv utför rörelserna. 

Genom systematisk stegring av gymnastiskt arbete skall muskulaturen och ledgångarna ges sådan styrka och elasticitet att hästen under ryttaren kan röra sig med bibehållen balans. Detta visar sig i fria och spänstiga gångarter, i likformighet, lätthet och ledighet vid rörelsernas utförande. Hästen skall snabbt, mjukt och villigt följa ryttarens, så vitt möjligt, omärkliga hjälper. Hästens bakben skall i alla gångarter röra sig energiskt. Vid minsta anfordran av ryttaren skall bakbenens framåtdrivande eller uppbärande kraft ökas. 

Hästen skall vara på tygeln. Såväl på stället som under rörelse skall den, med väl inrättad bakdel, så att bakbenen följer frambenens spår och med eftergift, ständigt bjuda framåt. Ryttarens hand skall behålla en jämn, lätt och mjuk förbindelse med hästens mun. Med stadigt huvud och fritt buren hals, där nacken som regel är högsta punkt, samt med nosen i eller något framför lodlinjen, skall hästen stödja lika på båda tyglarna. Med sluten mun och med tungan under bettet, skall den lugnt tugga på detta"

Syftet med ovanstående är att man strävar efter att förvalta hästen på bästa sätt och förhoppningsvis förlänga hästens liv genom systematiskt gymnastiskt arbete. Är det vad som görs idag?? Hur många hästar får ett förkortat liv pga de träningsmetoder som tyvärr blivit norm tack vare ridsportorganisationernas oförmåga att premiera riktig typ av träning/ridning och följa sitt eget regelverk? Det finns alltid hästar som tål vilken typ av ridning som helst men hur många gör det inte?? 

Det som premieras på absoluta toppnivå i tävlingssammanhang är det som sipprar ner genom alla nivåer på ridning... Är det god ridning är allt väl men tyvärr har vi (som varit med länge) senaste 20 åren sett allt fler exempel på ridning som utsätter hästen för stora risker ur välfärdssynpunkt. Tack vare att ridsportorganisationerna har värderat ryttarnas åsikter och makt betydligt högre än hästarnas välfärd så är vi där vi befinner oss idag. Finns viljan och modet att verkligen försöka få "skeppet på rätt köl igen" eller kommer man att fortsätta huka sig för de ryttare och tränare som har makt i dagsläget?

ps. det låter ovan som om det är endast dressyren som har problem och så är definitivt inte fallet men i dressyren som är en bedömningssport blir ovanstående väldigt tydligt. I hoppning så bedöms endast om du river/vägrar eller ej. Ryttarens eventuella misstag och dåliga ridning har egentligen underordnad betydelse just i det sammanhanget (och missförstå mig då rätt - dålig ridning ökar naturligtvis risken för nedslag m m. Men själva ridningen påverkar hoppsporten mer indirekt och får inte på samma sätt den normskapande roll som dressyren har).

söndag 5 november 2017

Människan är en märklig farkost

Som alla som läst min blogg läst så har jag engagerat mig i hästvälfärd med fokus på den förändring (i mina ögon negativa) av norm som skett de senaste 20 åren inom tävlingssporten, framför allt dressyren.

Jag blir därför lite beklämd då och då när människor försvarar det som allt för ofta händer inom dressyren (ofta på toppnivå) genom att uttrycka "det finns värre saker" och hänvisar till "det händer mycket värre saker bland hobbyryttare", "det här är mycket värre" om hästar som far illa (eller t.o.m dör) på andra ställen i världen eller inom andra hästsporter än dressyren.

NATURLIGTVIS finns det ofta värre saker som händer hästar (och andra djur, för att inte tala om människor) i olika delar av världen. Människan är en ytterst barbarisk varelse så därför sker också övergrepp överallt. Men i mina ögon ter sig det märkligt att försvara ett övergrepp med att "det är värre" någon annanstans...

Vi har alla olika skäl till varför vi engagerar oss i olika saker. Att jag valt att engagera mig just i tävlingsdressyrens ridning är dels för att det (in)direkt påverkar även min närmiljö. Som jag skrivit tidigare så sipprar det som görs (och rättfärdigas via prisrosetter och medaljer) på elitnivå inom tävlingssporten neråt i ridsportens organisationer ner till ridskoleverksamhet och lokala träningar (eftersom elitryttarna fungerar som förebilder/idoler) så därför påverkar det även min närhet.

Att inte fördöma ridning som om motsvarande gjordes mot en människa, skulle anses mer eller mindre som tortyr vore att inte vara "true to myself".

Tänk dig själv att när du skall genomföra någon gymnastisk övning vara:
- inspänd med något så du inte kan se ordentligt var du går utan kan bara se dina fötter....
- även balansen påverkas negativt eftersom ditt huvud inte är i balans..
- ha en kraftigt smärtande mun men att det enda du skulle kunna göra för att minska smärtan (öppna din mun) hindras genom att någon bundit ihop din mun, så du inte kan gapa....
- att du genom att du fråntagits stora delar av möjligheten att själv balansera upp din kropp - alla rörelser du förväntas göra blir svårare...
- ovanstående är bara de fysiska effekterna - tänk dig själv hur du skulle må psykiskt....


Att betala för att rida?


Nu kommer jag (återigen) att sticka ut hakan och ha åsikter som jag mer och mer under åren funderat på... Just detta inlägg har legat och "pyrt" ett bra tag :-)

Det är rätt vanligt att ryttare/föräldrar har synpunkter på att det kan kosta en slant att vara medryttare/deltidsfodervärd på en häst. Lite märkligt kan jag tycka...

Det är ungefär som om att man skulle gå till grannen som har en stor båt (eller husvagn eller något annat avsett för fritiden) och säga till vederbörande "jag vill åka ut i skärgården och åka båt och vill låna din båt (gratis). Du får stå för bensin och andra omkostnader men jag kan hjälpa dig och skura däcket lite." Tror knappast någon tycker detta låter rimligt....

Skälet till att man inte tycker att det skall kosta något att få låna/rida en häst brukar variera - att "man gör hästägaren en tjänst", "man hjälper ju till" osv är vanliga argument... Men varför skall egentligen en hästägare subventionera någon annans fritidsintresse?

Har du hittat någon hästägare som gratis upplåter en häst till dig att rida är det bara att gratulera men man skall vara medveten om att det är en stor förmån som man på intet sätt skall ta för givet! En del hästägare tycker att det är så mycket värt att ibland slippa åka till stallet så man gärna lånar ut hästen till någon som tar hand om hästen och jobbet den dagen. Men det förutsätter att medryttaren verkligen går att lita på (att hen verkligen dyker upp på överenskommen dag och gör det som förväntas - annars kan det mer bli en belastning/osäkerhet för hästägaren - det kan mer än en hästägare vittna om). Dessutom tar du som hästägare en risk med din häst - har du otur så kanske denna medryttare orsakar skada på din häst genom oförsiktig ridning eller liknande. Det är ganska sällsynt med ryttare som faktiskt kan utbilda hästar - är det frågan om det är läget helt annorlunda - då betalar ofta du som hästägare den som skall rida din häst - men det är inte detta jag pratar om här...

Bara för att göra ett litet ekonomiskt tankeexperiment så kan man fundera på vad varje ridpass egentligen kostar hästägaren. Här nedan har jag räknat på ganska låga belopp - jag har försökt hålla mig i "mellanskiktet" rent ekonomiskt. Summorna kan därför med all säkerhet ibland räknas ner och ofta räknas upp - men detta är bara ett exempel så se det som ett sådant.