Hej alla!

Här är Birca´s blogg om stallets människor och hästar. Här kan du läsa om vad som händer i stallet samt reflektioner över olika hästrelaterade företeelser. Vill även du skriva inlägg här? Kontakta då mig via mail cas.birca@telia.com

Farre på hästarnas evigt gröna ängar!

måndag 17 juli 2017

Hästträning och vetenskap


Jag har i många år varit "rörelsenörd" dvs mycket intresserad av hästens rörelsemekanik och hur vår träning/ridning påverkar och påverkas av denna. I mitten av 90-talet gick jag en kurs på SLU som handlade om "Hästens rörelseapparat", jag var redan intresserad av rörelsemekanik men det var då intresset tog fart på allvar. Jag läser regelbundet all litteratur och vetenskapliga forskningsstudier i ämnet som jag kan få tag i.

För två helger sedan tog jag därför chansen att delta på en kurs i Kalix för fransmannen Jean Luc Cornille. Jean Luc har en hemsida som heter Science of motion som jag tidigare intresserat mig för eftersom han har som koncept att försöka föra samman ridning med vetenskapliga fakta. Kursen kom inte med så mycket helt nytt för min del men däremot var det oerhört intressant att se/höra hur JLC applicerade den vetenskapliga faktan i praktiken.

Jean Luc´s bakgrund är bl.a att han är utbildad på Cadre Noir i Frankrike, ridit hoppning, dressyr och fälttävlan på hög nivå (svår klass).

Här nedan har jag gjort en kort sammanfattning av mina anteckningar från ovanstående kurs. Det kommer att bli en hel del "lösryckta" meningar - skall försöka utveckla dem där jag kan och tycker det är nödvändigt... Nedanstående kommer även att utmana en del "valda sanningar" och sånt du kanske trodde är sant.
                                                                   ********
Jobbet för ryggmuskulaturen är att stabilisera ryggraden och minska gravitationens krafter på densamma. Därför är tron på "den svingande ryggen", stretching av ryggen och lång och låg något som inte är vetenskapligt korrekt. Ryggraden har förövrigt väldigt små möjligheter att böja - såväl lateralt/medialt ("sidböjning") som dorsalt/ventralt (upp och ner).

Det har genom åren funnits olika förklaringsmodeller på hur hästens rygg fungerar, en av dem nämns här nedan. En del har på senare år visat sig inte vara korrekta men deras koncept lever ibland kvar bland dagens ridning. T.ex "Bow and string" konceptet "uppfanns" 1946. Här finns information om forskning när det gäller hästens rygg och dess funktion.

Forskning har t.ex visat att ryggmusklernas främsta uppgift är att stabilisera ryggraden. De dorsala (ovansidans) musklerna (t.ex longissimus dorsi) kan skapa rörelse dorsalt/ventralt (upp och ner) men dock väldigt begränsat eftersom hästens ryggkotor begränsar rörelsen. De ventrala (på undersidan av ryggraden) musklerna är posturala (hållningsmuskulatur) och deras främsta uppgift är att stabilisera ryggraden. Den nedre muskelkedjan (magmusklernas) främsta uppgift är att stabilisera och hålla upp tarmpaketet, de har väldigt liten uppgift när det gäller ryggens muskulatur (i motsats till vad "bow-and-string teorin hävdar).

Mycket träning som görs idag inom hästvärlden är inte vetenskapligt förankrad - den exploaterar mera hästens talang än utbildar hästen.

Genom århundradena har det funnits många "mästare" som klurat ut ur hästen fungerar och som har varit otroligt skickliga - däremot var deras slutsatser om varför det fungerat många gånger felaktiga. Förklaringsmodellerna har ofta haft kopplingar till samhällets förståelse allmänt. Idag finns allt mer forskning som kan förklara vad och varför - men många tränare, ryttare och ridfilosofier har inte uppdaterat sin kunskap vetenskapligt.

Varje steg som hästen tar så finns det en "inbromsningsfas" där benet är i marken. Från nedslag till det att benet är vertikalt mot marken hör till inbromsningen. Från det ögonblicket till dess att hoven lämnar marken är "påskjutningsfasen" och då är också benet "bakom" hästen. När det gäller bakbenen bokstavligt bakom hästen.

(Min not. Hästen kortar inte sin bas - dvs går längre in under kroppen annat än i piaff - och inte ens där så bär den mer med bakbenen - däremot går mer av bakbenens energi till uppåtrörelse i hästen framben. Man upplever därför med ögat att hästen bär mera vikt på bakdelen.)

Hästen är inte skapt att bära oss utan vi måste lära hästen att omvandla bakbenens kraft till uppåtgående kraft i framdelen - på det sättet kan vi få hästen att avlasta sina framben.

Magmusklerna KAN INTE flexa ryggen, deras främsta uppgift är istället att stabilisera tarmpaketet.

Krafter som påverkar ryggraden/ryggmusklerna:
- ventralt/dorsalt (upp/ner)
- lateralt (sidledes)
- rotation

Innan det blir en rörelse måste det alltid finnas en kraft och ett motstånd. Allt handlar om att kontrollera krafter.

Hästen är aldrig "rak" i fysisk mening utan i rörelse är alltid hästen "böjd" åt olika håll beroende på gångart och var i rörelsens stegfrekvens hästen befinner sig. Att hästen därför skulle följa ett voltspår jämt böjd i hela kroppen är ett missförstånd - den är ömsom böjd höger, ömsom vänster - dessutom när främre delen är hästen är böjd åt ett håll är den bakre delen böjd åt andra hållet.

När bakbenet skjuter på kroppen så går kraften diagonalt framåt/uppåt genom ryggraden (om det funkar som det ska!)

I varje böjning av hästen blir det en rotation hästens ryggrad (ryggkotorna T9-T14 = ungefär manken). När rotationen är riktig när hästen är "böjd" så roterar tornutskotten något inåt. Felaktigt så roterar de utåt. Rotationen har alltid effekt även på bäcken och rygg, därför är det viktigt att inte hästen roterar åt fel håll. Rotationen skall optimalt sett ske lika mycket åt bägge håll men hästen har alltid lättare att rotera åt ena hållet.

Ryttarens uppgift är att se till att hästen håller sig inom en "given korridor" dvs att den inte överbelastar varken ena eller andra frambenet. (min kommentar - alla hästar har ett framben som den hellre belastar något som är negativt på sikt och kan ge skador t.ex kotledsinflammationer. Detsamma gäller bakbenen - där kan obalans ge skador främst i kotor, has, knä och senor.) Även bakbenen skall finnas inom korridoren och inte varken gå inåt eller utåt om inte en viss skolrörelse kräver det.

Hästar skyddar ALLTID sina problem. Korrekta hjälper skapar inte korrekta rörelser. Ryttaren måste lära hästen att använda sin kropp på ett så optimalt sätt som möjligt. Lär hästen att leva med sina problem, korrigera inte för mycket. "Ingen, varken häst eller människa, är perfekt!"


"The swinging back" är en myt. Det man känner är inte rörelse utan kraft - upp till 2G (finns uppmätt vetenskapligt). När man som ryttare upplever att hästen "höjer eller svingar" med ryggen så är det i själva verket att hästen stabiliserar ryggraden och att kraften från bakbenen på ett riktigt sätt hjälper till att lyfta framdelen. Dynamiken i ryggen är stor men inte rörelsen.

Den klassiska ridningen var väldigt bra men förklaringarna ofta dåliga pga den kunskap som fanns i samhället då.

JLC pratar om hur en riktig piaff skall se ut. Viktigt är att hästens framben är vertikala (rakt ner mot marken) - för går de in under hästen (triangulering) så är det en häst i framvikt och bakbenens kraft skickar hästen MER på frambenen istället för det motsatta. Tränare/ryttare som nöjer sig med en triangulerande piaff "vet inte vad de gör" enligt JLC.

Hästen har en unik förmåga att lagra energi i sensystemet för att sedan använda i rörelse. Även muskler och fascior lagrar energi. Muskler har en förmåga att lagra energi även om det inte finns någon sena. Energin lagras under uppbromsningsfasen och används sedan i själva rörelsen. Hästen är det djur som har störst förmåga av alla djur att producera maximal rörelse med minsta möjliga energi.

Tanken/användningen av "long and low" har kommit ifrån det faktum att varje häst har EN position med hals och huvud där hästen bäst lyfter framdelen. Detta demonstrerade JLC med hjälp av ett dressyrspö. (Min kommentar - dagens otyg med hästar som går mer eller mindre med nosen i bringan och kraftigt bakom lod bygger på en tro att hästen "stretchar och höjer ryggen" när det egentligen orsakar en låsning i ländryggen och får hästen ännu mera på framdelen... Mer är definitivt inte bättre i det här fallet.)

Hästen är oerhört känslig i skänkelläget. En häst som inte reagerar på en lätt skänkel handlar om överlevnad. Hästen stänger av. "Passive resistence". JLC berättade om att han en gång skrev en artikel om användande av sporrar och fick många arga reaktioner där ryttare menade "dont´t worry, I´m a master - I know how to use spurs". JLCs reaktion var att jämföra det hela med att sticka någon i ett pekfinger (ett känsligt ställe på vår kropp) med en nål och försvara det hela med "don´t worry, I´m a master"

"Centrala automatiska rörelseapparaten" fungerar inte stillastående, därför måste man rehabilitera hästens rörelsemönster i rörelse, gärna från marken.

"Turn your back to the convention - say - you don´t fit my horse" angående att välja tränare...

"The dialog between horse and rider ISN´T control, it´s not submission, it´s a choice"

"The riding teqniques are killing us" angående tron att korrekt hjälpgivning skapar korrekta rörelser hos hästen.

"Any teqnique, good or bad, will work" angående att hästen klarar av (i alla fall kortsiktigt) att utföra det vi kräver oavsett vilken teknik som används.

"Teach the horse what he CAN do in a proper way. Don´t push the horse beyond his capacity". Angående att alla hästar har inte de fysiska förutsättningarna för att klara alla rörelser. Rid istället hästen så att den på bästa sätt når sin bästa potential.

"The hand feel it, but not fix it"

"Harmony - the horses reward is comfort and balance"

"You don´t MAKE the horse to do it, you TEACH the horse HOW to do it!"

"Att lära hästen utföra rörelser är inte 'good enough' utan du måste veta hur hästen använder sin kropp!"

"It´s a pain in the butt if the horse overflex!

"If you protect rollkur, you protect torture!" Ryttare gör rollkur och LDR för kontrollens skull.

"The site of pain is not necessary the source of the problem"

"Ask yourself the question - WHY and WHAT are the muscles protecting?"

"The rider is the horse protector, the only one who can protect the horse from harmful training" - Ryttaren är hästens beskyddare, den enda som kan skydda hästen från skadlig träning!

Det viktiga är det dagliga livet och kommunikationen med hästen!

"Improve the art of ridning with the knowledge of science" Decapentry

"Training is´nt about the movements it´s about training the body to prepare itself for the movements"

"Knowledge is wonderful! Feeling is just preception - that without knowledge is nothing!"

"The user world" = tävlingsvärlden

"The showworld keep you dumb so you belive the system"

"The horse should not suffer!"

"We are all guilty, we belive what we want to belive"

"It´s no victory if it´s on the expence of the horse" Margaux

"Navicular problems is a rider problem" angående att problem med strålbenshälta beror på ridningen (att hästen överbelastat frambenen/senorna) och att det om det inte gått för långt går att rehabilitera via ridningen. JLC har själv rehabiliterat 28 hästar framgångsrikt (alla utom en blev fullt fungerande).
Även många andra problem (t.ex problem i haser och knän) är ridrelaterade - genom att lära hästen nya rörelsemönster kan man rehabilitera dessa.

Ovanstående är LITE av det dessa tre dagar innehöll. Utöver detta mycket mera rörelsemekanik och praktisk tillämpning. Mycket av ridningen går ut på att få hästen att använda sin hållningsmuskulatur istället för farten. Dvs ridning till att börja med mycket långsamt i alla gångarter. Dessutom att kanalisera kraften i en så smal "korridor" som möjligt så att hästen inte belastar (eller avlastar) något ben mer än annat. När det gäller sitsen så skall ryttaren sitta så stilla som möjligt (mitt över sittbenen) och inte försöka driva med sätet utan istället minimera rörelsen.

Katrin Wallberg som var med som ryttare på kursen har skrivit ett mycket bra inlägg där hon såväl tar upp biomekaniska aspekter från kursen som mera om ridningen än vad jag skrivit om här ovan (jag tyckte mitt inlägg blev nog långt :-) ) - här finns en länk dit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar