Hej alla!

Här är Birca´s blogg om stallets människor och hästar. Här kan du läsa om vad som händer i stallet samt reflektioner över olika hästrelaterade företeelser. Vill även du skriva inlägg här? Kontakta då mig via mail cas.birca@telia.com

Farre på hästarnas evigt gröna ängar!

måndag 11 februari 2013

Snömos?Snömos (brukar jag ibland kalla sådant som är "ordbajseri" - dvs mkt vackra fina ord men inte alla gånger särskilt mkt substans, eftertänksamhet och relevans i verkligheten...)

Läste för en tid sedan en artikel i Hästfocus och som vanligt gav den mig anledning att skriva en reflektion här på bloggen…

Det fanns där en artikel som bl.a handlade om framridning men framförallt om träningsmetoder och värdegrunder för träning/tävling. 

Dels fanns ett utdrag ur Islandshästförbundets ”TR” som heter FIPO. Det var § 1.1.1.2 ”Träningsmetoder – Hästar får endast underkastas träningsmetoder som passar deras fysiska kapacitet och utbildningsgrad för deras respektive discipliner. De får inte utsättas för träningsmetoder som är våldsamma eller orsakar rädsla eller för vilka de inte blivit ordentligt förberedda.”

Dessutom fanns ”Värdegrund för träning o tävling med häst”som Hästnäringens Representationsråd (HRR) enats om i september 2010. Utdrag ur detta:
- Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand
- Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar skall agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling
- Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen
- Hästar får inte medicineras eller på annat sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador
Det finns även fler punkter men det är mest dessa som detta inlägg skall handla om…

Och vad kan hon nu ha emot ovanstående frågar sig nu antagligen en del som brukar läsa min blogg!? Ja, egentligen ingenting eftersom jag håller med om formuleringarna i stort MEN problemet är HUR varje enskild individ (och även organisationer) TOLKAR dessa formuleringar! Risken är stor att det bara blir ”snömos” av det hela utan praktisk betydelse för hästen!

För vad menar man egentligen med ”som passar deras fysiska kapacitet o utbildningsgrad”, ”våldsamma träningsmetoder”, ”metoder som skadar eller skrämmer” osv???

Alla vi som hållit på med hästar ett tag vet hur olika vi utövare ser på dessa saker! Vissa träningsmetoder är så
etablerade och vanliga att många inte ser något konstigt med dem även om de ur utbildnings- och etisk synpunkt är högst tvivelaktiga. Andra metoder vinner mark för att framgångsrika tävlingsryttare använder dem. Ytterligare andra sprids för att de ”fungerar” även om det handlar om olika typer av våldförande på hästen. ”Målet helgar medlen”är ett uttryck som t.ex gäller ”tekniken” att vinscha in hästar och/eller att binda ett rep runt underkäken vid transportering. Finns fler exempel på liknande. Ytterligare andra metoder blir framgångsrika för att de som marknadsför dem har stor förmåga att få människor att tro att produkten/metoden/hanteringen är bra.

Det finns med andra ord ingen samsyn inom ridsporten! Där några ser en fullt acceptabel träningsmetod (och kanske t.o.m en ”mjuk” metod) ser kanske andra ett våldförande på hästen… Det behöver man bara gå till senare års rabalder kring rollkur, hyperflexion och LDR (low, deep and round) – för övrigt ”same shit, different name” – och nu senast reiningsskandalen (i samband med framridningen på FEI Word Reining finals på Bökeberg förra våren) & rollkuren i samband med förra sommarens OS i London. Det finns massor med människor som är såväl för som emot dessa företeelser.

Vad kan DU göra för att påverka hur hästar tränas/hanteras? Ja, till och börja med ställ dig ofta frågan ”skulle JAG vilja bli behandlad på detta sätt?” när du ser en träningsmetod/ridning. Den frågan har inget att göra med något ”förmänskligande” av hästen utan snarare det faktum att det finns många likheter mellan oss och hästen. Vi mår bägge bra av tydliga regler för beteende m m. Däremot mår vi bägge dåligt av omotiverade bestraffningar och/eller inkonsekventa beteenden från vår omgivning. Vi mår inte heller bra av att ha en ”Hitler” i vår närhet som vid minsta förseelse (och ibland bara för att markera vem som bestämmer) bestraffar (hästen via ryck i grimskaftet, tyglarna eller sparkar i magen och liknande).

I en hästflock så är den egentliga ledaren den som ”servar”de andra mest – det är den som representerar trygghet och komfort. Andra hästar vill vara i dennas (är oftast ett äldre sto) närhet. Ledaren är inte den som är”terrorist” – den som ”leder” med våld eller hot om våld! Den typen av häst håller sig helst de andra på avstånd ifrån… Varför vill så många hästägare vara (eller tror att de måste vara) "terroristledare"???

Lär dig också mera om hur hästen fungerar ur rent etologiskt perspektiv! Det finns såväl bra litteratur som vetenskaplig forskning kring hästars beteende och inlärning.

Fundera också vilka träningsmetoder/sätt att hantera häst som DU tycker är ok/bra? Och VARFÖR tycker du att dessa är bra??? VARFÖR är rent generellt en fråga som är väldigt bra att ställa sig OFTA.... :-)

Kan du med gott samvete titta din häst i ögonen??? Misstag gör vi alla ibland men frågan är om du sammantaget kan sova gott på nätterna? :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar