Hej alla!

Här är Birca´s blogg om stallets människor och hästar. Här kan du läsa om vad som händer i stallet samt reflektioner över olika hästrelaterade företeelser. Vill även du skriva inlägg här? Kontakta då mig via mail cas.birca@telia.com

Farre på hästarnas evigt gröna ängar!

tisdag 30 april 2013

Ibland är det synd att få rätt...

Ibland önskar man att man inte skulle behöva säga "Vad var det jag sa?"

Nu undrar kanske en del - vad dillar hon om nu då? Ja, det är de senaste dagarnas skriverier om ridsport (i samband med tävlingarna i Göteborg). Det har varit flera artiklar bl.a den här

Jag och fler med mig har under en längre tid på olika sätt försökt få igång en etisk diskussion om bl.a träningsmetoder INOM ridsportens egna led - utan större framgång ska kanske tilläggas... Vi som jobbat för detta har framfört just farhågor om att om inte vi själva "rensar" inom leden och i träningsmetoderna så kommer andra så småningom att sätta fokus på dessa! Själv är jag förvånad att det tagit så här lång tid...

Men nu verkar det vara på väg - tidigare är det nästa bara en del "hästpress" som uppmärksammat Rollkur (och andra tvivelaktiga träningsmetoder) men nu har även annan press satt fokus på frågorna. Göteborgsposten är bara ett exempel.

FEI (och andra ridsportorganisationer) har visat enorm flathet när man inte "satt ner foten" tydligare och tidigare när det gäller t.ex Rollkur (eller LDR = "Lightly Disguised Rollkur" = "Lätt förklädd Rollkur").

Tävlingsledaren för Göteborgstävlingarna uttalar sig enligt nedan citat från artikeln ovan: "Tomas Torgersen, tävlingsledare, svarar via mejl att de har anställt de bästa internationella funktionärerna, FEI stewards, som finns att tillgå till Göteborg. De finns på plats under framridningen och skulle ingripa om de såg någon som red rollkur, som är en aggressiv form av ridning och helt oacceptabel skriver han."

Bilden som visas i artikeln (som tydligen är tagen från framridningen på tävlingen) visar en häst som är KRAFTIGT bakom lod med nosen nästan touchande bringan - om inte det visar en häst riden i rollkur - vad är då rollkur??? Att inte funktionärerna anser detta vara en "aggressiv form av ridning" är minst sagt anmärkningsvärt - vad skulle då krävas för ATT de skulle agera???

Återigen - är det allmän flathet, rädsla för "etablissemanget" inom "högsta divisionen" bland tävlingsryttare/sponsorer/tränare eller SER man verkligen inte problemet med denna (och liknande) träningsformer som gör att inte FEI (internationella ridsportorganisationen) mfl organisationer kraftfullt agerar???

Det finns t.ex de som förespråkat olika (enkla) regeländringar för att per automatik komma tillrätta med de avarter som finns inom sporten (utan att direkt peka ut ryttare/tränare). Dessa regeländringar skulle genom sin utformning innebära en självsanering av tveksamma träningsmetoder o ridning.

Ett exempel är den "testare" av hur hårt nosgrimmorna är spända som ISES (mfl) föreslagit FEI att börja använda vid kontroll av utrustning. FEI har inte alls varit intresserade av detta - antagligen för att det då skulle bli ännu mera uppenbart vilka ryttare som använder "aggressive force" för att använda ett av deras egna uttryck. De hästar som redan idag lyckas gapa med sina hårt åtdragna nosgrimmor skulle man antagligen se hela gapet på om nosgrimmorna spändes lösare...

         Annat exempel är de regeländringar som Philippe Karl föreslagit Tyska Ridsportförbundet (som inte bara rör tävling utan även träning av hästar) Inte heller detta möttes av något intresse från organisationens sida:

 1.    Hjälptyglar som är satta i bettet förbjuds, oavsett om det är under longering, tömkörning eller ridning. Longerlinan skall alltid vara fäst i kapsonen.

2.    Hårt spända nosgrimmor förbjuds, såväl vid träning som tävling. Det bör även vara tillåtet att tävla häst utan nosgrimma.

3.    Hästens mun skall kollas omedelbart innan tävlings eller uppvisningsstart. Alla skador leder till diskvalificering.

4.    Häst som visar någon form av skada orsakad av sporrar diskvalificeras.

5.    Förböjning (nosen bakom lodplanet) i något moment under dressyrprogram skall straffas med ett betyg på som mest 3 poäng.

6.    Blockerad käke, uppdragen eller tunga hängande utanför munnen, gnisslande tänder under något moment skall straffas med ett betyg på som mest 4.

7.    Neck extension (lång form där halsen är i det närmaste horisontal och nacken i höjd med manken, nosen framför lodplanet) blir en del av varje dressyrprogram, i alla tre gångarter och i bägge varven.

8.    Att man återinför skritten som en "fullfjädrad" del av alla dressyrprogram, representerande upp till 30% av den totala poängen som är möjlig - åtminstone vid program upp till LA-Msv nivå. Passgångstendenser i skritten innebär uteslutning.

9.    Under tester (och auktioner) för unga hästar måste hästen visas i neckextension (se ovan) i alla gångarter. I trav med ryttaren i lättridning.

Dessa nio regeländringar skulle antagligen innebära en rätt omedelbar självsanering av ryttare och tränares metoder - för då skulle helt enkelt en del avarter som finns idag inte vara gångbara vid tävling/träning. Svårigheten är dock kontrollen av träningssituationen men om man fick igenom regeländringarna vid tävling så skulle det antagligen "färga av sig" till träningarna.

Du kan hitta hela korrespondensen (PKs brev samt svaren från Tyska Ridsportförbundet) här

Man kan till sist konstatera att det inte verkar ligga i FEIs (och andra organisationers) intresse att förändra något - det enda som nog kanske till sist kan TVINGA fram förändring är om pressen (och allmänheten) fortsätter sätta fokus på avarterna. Förr eller senare kommer det att påverka sponsorerna och försvinner pengar från sporten - DÅ kommer det att hända saker....

ps. Philippe Karl har arbetat 13 år på Cadre Noir (Frankrikes motsvarighet till Spanska Ridskolan) där han bl.a åkte världen runt och hade uppvisningar med hästen Odin). Här nedan ett videoklipp med unghästen High Noon. Numera åker han istället världen runt med sin utbildning "School of Legerete" där han undervisar ridlärare i "Lätthetens skola".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar