Hej alla!

Här är Birca´s blogg om stallets människor och hästar. Här kan du läsa om vad som händer i stallet samt reflektioner över olika hästrelaterade företeelser. Vill även du skriva inlägg här? Kontakta då mig via mail cas.birca@telia.com

Farre på hästarnas evigt gröna ängar!

onsdag 8 februari 2012

Rörelsemekanik - kan det vara något att fördjupa sig i?

Har alltid varit fascinerad av hästens rörelser - det finns knappt något härligare/vackrare att se än en häst i frihet som trivs med livet och som "lever rullan" i hagen!
Pga av denna fascination har jag i många år även intresserat mig för den mera "vetenskapliga" delen av hästens rörelsemekanik. Har under många år läst forskningsrapporter, gått kurser, försökt träna mitt öga för rörelse m m. Inte minst för att lära mig så mycket som möjligt om mina (och andras hästar) för att ev kunna lösa problem med rörelsemekanik och prestation i samband med ridning/körning.

En i högsta grad aktuell debatt i dagsläget är det faktum att många hästar döms ut pga av i många fall tveksamma diagnoser... Händer ofta att man inte kan hitta någon direkt fysisk förklaring men hästen är halt - man behandlar - ofta lite i måfå symptom som t.ex kotledsinflammation - upprepade gånger och därefter slås hästen ut.... Det har under många år varit fokusering hos veterinärmedicinen att koncentrera sig på symptom i nedre delen av rörelseapparaten, dvs från knä/carpus, has, kotor m m.


När ryttare/ägare har kommit in med en häst som är halt/har en rörelsestörning så har man gjort böjprov, ofta konstaterat en böjprovsreaktion och därefter sprutat led(er) och skickat hem hästen. En behandling som ofta är av det tveksamma slaget eftersom
omsättningstiden på ledvätskan är max 72 timmar - hur mkt nytta hinner det medicinska preparatet egentligen göra??? Ofta är enda resultatet av ledbehandling (om man inte förändrar/hjälper hästen med det som orsakat problemet) att hästen återkommer för ytterligare undersökning/behandling en tid senare eftersom eventuella akuta problem i den nedre rörelseapparaten ofta bara är ett kompensatoriskt problem - det ursprungliga problemet finns någon annanstans! Eller beror på något annat - t.ex träningen....

Glädjande nog har man på senare år börjat ha en större helhetssyn på eventuella problem. Allt mer samarbete sker kring helhetssynen på häst - träning, alternativbehandlingar m m är sådant som kan hjälpa till så att även hästar med diverse problem kan fungera som ridhästar/körhästar. Kanske inte alla gånger som tävlingshäst men däremot med anpassad träning på lägre nivå...

Man kan här göra jämförelser med människor - även människor med relativt mycket artros (pålagringar) i delar av kroppen kan leva ett smärtfritt, fullt fungerande liv med rätt anpassad (sjuk)gymnastik/träning.

Hos hästar gäller det att "ta tag" i de små problemen innan de blivit STORA problem - dvs INNAN det blivit artros i lederna. Om det väl har blivit det kan många hästar ändå fungera med rätt anpassad träning o kanske hjälp av naturpreparat som glukosamin.

Ett första steg när det gäller hästen är att vara uppmärksam på hästens rörelsemekanik - dvs se när hästen får ett avvikande rörelsemönster. Störd rörelsemekanik resulterar ofta (om hästen får gå länge med den) i t.ex artros i en led så småningom.

Rörelsemekanik = Läran om inre & yttre kraft som påverkar en rörelse! En som är fantastiskt duktig på att analysera hästens rörelse är equiterapeuten Karin "Kepan" Johansson - hon kan oxå ge tips på hur man som hästägare själv kan hjälpa hästen med massage och olika "sjukgymnastikövningar"!

Ett vanligt skäl till rörelsestörningar är att det naturliga rörelseomfånget i någon kulled i övre delen av hästens kropp (bogen, bakknä, höft osv) inte är optimalt. Dvs att pendelrörelsen i kulleden inte är lika i alla rörelseriktningar som leden har. Det kan bero på muskelproblem, olika trauman, dåligt anpassad utrustning som hämmar rörelsen, sättet man tränar på m m. För att hjälpa hästen försöker man då återställa det naturliga rörelseomfånget i den aktuella leden. Inte minst för att förhindra kompensatoriska problem på andra ställen i hästens kropp.

Har man en häst med långvariga problem kan man oftast hjälpa hästen OM inte problemen funnits så länge att de redan resulterat i artrosbildningar som är så stora att rörelsestörningen blivit permanent. Lösa långvariga problem hos en häst kan dock vara som att skala en lök - det kan ta tid att komma till "grundproblemet"...

Ta chansen och lär dig mer om HÄSTENS RÖRELSEMEKANIK när Karin "Kepan" Johansson kommer till Piteå (3 mars) och Luleå (4 mars) för en clinic tillsammans med veterinärerna Iréne Österberg och Peter Kadelburger (tidigare ATG veterinär i Skellefteå). Klicka här så kommer du till mera info!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar