Hej alla!

Här är Birca´s blogg om stallets människor och hästar. Här kan du läsa om vad som händer i stallet samt reflektioner över olika hästrelaterade företeelser. Vill även du skriva inlägg här? Kontakta då mig via mail cas.birca@telia.com

Farre på hästarnas evigt gröna ängar!

fredag 20 februari 2015

Sila mygg och svälja kameler...Har funderat lite på detta med hagar o utevistelse....

Liiite märkligt är vad det fokuseras på? Senaste tiden så har det varit mycket fokus på och krav på att hagarna skall vara minst 10x30 meter för en häst (ökar inte riktigt 100% per ytterligare häst) och många stall har fått ålägganden att göra om sina hagar (framför allt ridskolor). Detta trots att det inte finns någon lag med måttangivelser utan det endast är en rekommendation....

I djurskyddsbestämmelserna står det (mina underskrifter):

5 kap. Rastning och utevistelse 
Allmänna krav 1 §7 Hästar ska normalt sett dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter. För föl och unghästar upp till 12 månaders ålder ska denna rastning ske tillsammans med minst en annan häst. 

Första stycket gäller inte 1. hästar som på grund av skada eller sjukdom inte bör röra sig fritt, 2. när hästar tillfälligt befinner sig på annan ort än där de stadigvarande hålls, 3. om det är nödvändigt för att skydda hästarna vid onormala väderleksförhållanden,(vad är onormala väderleksförhållanden?? min not)  4. om det är nödvändigt för att skydda hästarna från skador eller sjukdom vid onormala markförhållanden som inte kunnat förebyggas, 5. om det är nödvändigt för att skydda hästarna mot allvarliga insektsangrepp, eller 6. om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp som rimligen inte kan undanröjas på annat sätt. Andra stycket gäller inte om risk för oönskad betäckning föreligger. 

2 § Sådan rastning som avses i 1 § ska ske utomhus i rast- eller beteshagar. Där möjlighet saknas att anlägga rast- eller beteshagar kan sådan rastning istället ske i ridhus, paddock eller motsvarande. 

Ovanstående ger (som jag ser det) dels utrymme för en hel del tolkning och även en hel del inkonsekventa effekter. Missförstå mig då rätt - jag tycker självklart att hästar skall vara ute så mycket som möjligt i så stora hagar som möjligt!! MEN, enligt ovanstående så kan man alltså (t.ex) släppa ut hästen 5-10 minuter i en paddock eller i ett ridhus och ändå hålla sig till reglerna...

Det finns nämligen inget i reglerna som säger HUR LÄNGE hästen skall vara ute... Hur många hästar i Sverige finns det som ALDRIG får gå i en hage??? Har man ens koll på det? Får t.ex alla tävlingshästar på hög nivå verkligen vara ute i hage (eller ens lös i ett ridhus) dagligen? Tillåt mig tvivla....

Frågan är då - vad är värre? En häst som kanske aldrig (eller mycket sällan/lite) får vara lös i en hage eller en häst som går hela dagen i en visserligen några meter för liten hage i någon riktning, men dock får vara ute? (Är det "frimärkshagar" måste naturligtvis något göras - men i de flesta fall jag hört talas om är det ganska marginellt för små hagar det gällt.)

I mina ögon borde det sistnämnda vara helt klart att föredra - för vad kan effekten bli om man på befintliga anläggningar tvingas göra om hagarna enligt de nya måtten? Om inte tillräckliga ytor finns... Ja, man kanske då väljer att slå ihop hagar för att möta kraven från myndigheterna men eftersom många hästägare inte vill ha sin häst tillsammans med någon annan häst blir följden att TIDEN i hagen begränsas, man kanske får dela upp hagtiden på 3-4 hästar i värsta fall.

Själv har jag mer än tillräckligt stora hagar för det antal hästar jag har och anser det vara en lyx och även en nödvändighet när man planerar NYA anläggningar. Men när det gäller befintliga anläggningar med kanske begränsade markutrymmen borde sunt förnuft och flexibilitet få råda. Att man helt enkelt väger insatsen (både ekonomisk- och djurskydds-) mot värdet av åtgärden. Blir det verkligen bättre för hästarna???

Och borde man inte istället sätta in allvarliga åtgärder i de fall hästar inte alls eller i väldigt liten utsträckning får gå i hage (oavsett storlek). För som man gör idag känns det som man "silar mygg och sväljer kameler"....

Något som också är intressant att notera vintertid här uppe i norr (där det är en hel del snö) är hur stor del av tillgänglig hage som hästarna väljer att använda. Jag har som sagt var en rätt stor vinterhage (har haft ännu större, upp till en 2-3 hektar) men hästarna använder bara en upptrampad yta runt där jag fördelar fodret (kanske 25-35 meter i diameter, utöver detta så har de gjort en gång ner mot bäcken i hagen (där de har lite lä) där de också har trampat upp en mindre yta. Resten av hagen är i stort sett orörd.... Så, även om de kan (genom att pulsa i snön) använda större yta så gör de inte det vintertid så länge det är snö. Men, kanske man skall börja skotta rasthagarna - det kanske är nästa krav :-)

Sätt fokus på att se till att ALLA hästar i Sverige får möjlighet till minst 5 timmars utevistelse (och även helst tillsammans med minst en annan häst) - DET skulle höja hästvälfärden i Sverige avsevärt!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar