Hej alla!

Här är Birca´s blogg om stallets människor och hästar. Här kan du läsa om vad som händer i stallet samt reflektioner över olika hästrelaterade företeelser. Vill även du skriva inlägg här? Kontakta då mig via mail cas.birca@telia.com

Farre på hästarnas evigt gröna ängar!

måndag 29 februari 2016

Alla relationer har ett pris


Här kommer en reflektion som inget har med häst att göra...

Ett av mina tidigare inlägg handlade om hur svårt det är med kommunikation och hur lätt vi människor kan missförstå varandra. Det här inlägget handlar istället om det faktum att alla relationer vi har under livet har någon form av "pris"...

Vad jag syftar på då är att alla relationer med andra människor innebär någon form av kompromissande och anpassning till den andra/andre.

Det brukar i alla relationer någon gång (förr eller senare) dyka upp den inre frågan "är den här relationen värd sitt pris?"

Svaret på den frågan kan man bara själv svara på...

"Ger" relationen mig något eller innebär den bara att jag "betalar"? Detta handlar naturligtvis inte om pengar utan om andra saker! Man brukar prata om "energitjuvar". Enligt min uppfattning måste en relation (oavsett vilken typ det än är) GE energi, inte bara ta - gör den det är det bättre för en själv om man avslutar relationen.

Alla relationer innebär även ett mått av kompromissande - en vilja från alla parter att i viss mån anpassa sig till den/de andra. Frågan för en själv är då - är jag villig att anpassa mig i den utsträckning som krävs? Är relationen i fråga värd priset?

En (enligt min uppfattning) grundläggande förutsättning för en god relation är att det finns en grundläggande respekt för alla inblandande. Utan det blir någon lidande i sammanhanget! Man ska inte heller låta sig utsättas för bristande respekt från omgivningen! Man måste ge respekt men även kräva att omgivningen behandlar en respektfullt. Det har ingenting med att man inte kan ha olika uppfattningar om saker och ting utan mer om att man kanske ibland konstaterar att "man är ense om att man är oense" i vissa frågor. Man kan vara oense i sak utan att relationen i sig är osund bara man respekterar den andres åsikter/uppfattningar.

Att ensidigt hela tiden vara den som "backar" och anpassar sig i en relation är aldrig sunt - varken för den som blir utsatt för det men inte heller för den som är den dominanta i relationen. Det blir helt enkelt en sned/osund relation. Ibland kan den bero på att den ena parten är psykopat eller har psykopatiska drag - läs mer här om detta här http://www.psykopati.se/16914073 Ett annat alternativ är att vederbörande är narcissist - läs mer om detta här http://www.narcissism.se/20 Tyvärr kan man nog konstatera att det finns fler människor än vad man skulle vilja som har ovanstående (åtminstone) tendenser... Enligt somliga undersökningar har en av tio människor psykopatiska drag.

Ingen person med ovanstående personlighetsdrag är sunda människor och de kan eventuellt vara svåra att upptäcka speciellt om vederbörande inte har alla egenskaperna fullt ut... Dessutom är de ofta i ingångsskedet i en relation såväl karismatiska, otroligt trevliga och manipulerande - något som är lätt att förbise om man inte råkat ut för denna typ av människor tidigare. Börjar man misstänka att personer i ens omgivning tillhör ovanstående grupper bör man snarast möjligt dra sig ur relationen....

Ju äldre man blir desto tydligare blir det att det verkligen finns alla möjliga sorter i "vår herres hage" - somliga väldigt sympatiska och trevliga, andra precis raka motsatsen. Hela skalan mellan dessa ytterligheter finns. Att det finns människor som helt saknar etisk och moralisk kompass i livet var väl inget man tänkte på när man var ung men numera står det i alla fall mig helt klart att rätt många människor helt saknar scrupler och enbart agerar på sätt som gagnar dem själva. Att försöka hålla sig så långt borta som möjligt från dessa människor ter sig som en god idé! 

2 kommentarer: